Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 14 maart

Dienst zondag 15 maart - aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst
Organist is Henco de Berg
Liturgie 15 maart
 


De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar dhr. A. Doorduin, Heindijk 35
 
 
De Symbolische schikking
Vandaag is het de vierde zondag van de veertigdagentijd, zondag Laetare ("Verheug U")
Er breekt al iets van het licht van Pasen door.
Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven.
Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn.
Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.
 
 
DIENSTEN DE KOMENDE WEEK:
 
Woensdag 18 maart   - vesper, voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 19:30 uur
Zondag 22 maart        - voorganger is Barbara Broeren, aanvang 10:00 uur

Rooster 40 dagentijd
Klik HIER om het rooster van de 40 dagentijd te downloaden


De Herberg is zondagmiddag geopend!
Zondagmiddag is vanaf 15.00 uur de Herberg geopend en staat de koffie en thee voor u klaar.
Cobi Ruigrok is onze gast en neemt weer wat van haar unieke creaties mee om te laten zien en er over te vertellen. U bent van harte welkom!
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen

 

Paasgroetenactie 2015
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland, als een bemoediging. Met Pasen vieren christenen wereldwijd de opstanding van Jezus : de dood en de nacht wijken voor het licht! Juist ook de gevangenen die terecht veroordeeld kunnen zijn, willen wij laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen: er wordt aan hen gedacht, er wordt voor hen  gebeden.

Een Paasgroet aan iemand die je niet kent...
Als u mee doet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die u niet kent: gevangenen in Nederland, Nederlandse gevangenen in het buitenland. Dat doen we om hun privacy te waarborgen.
Dat voelt misschien voor u wat onpersoonlijk aan. Maar degene die uw groet ontvangt ziet en voelt het als belangstelling van ‘buiten de muur’ voor hem of haar. En dat doet goed, zo horen we steeds weer, via de justitiepredikanten en de Stichting Epafras. U kunt aan de kaart wel een persoonlijke tint geven met een persoonlijke groet of bemoediging: een Bijbeltekst die u zelf altijd bemoedigt, een gedicht dat u voor hem of haar heeft gemaakt... 

Meedoen aan de Paasgroetenactie:

De kaarten zijn na de dienst te koop in de kerk. U schrijft een persoonlijke groet er op en uw naam
Geef uw adres niet door. Onderteken de kaarten aan gevangenen met uw naam.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij degene die de kaarten verkoopt.

Bedankt voor uw medewerking aan deze actie.
Commissie Kerk in Actie: Annie van Maanen, Elly van der Hoek en Trudy van Noordt


Je mag er zijn! – Tienerdienst op 22 maart in Oostvoorne
God zegt tegen jou: Ik heb je gemaakt, je bent bijzonder, je mag jezelf zijn!
Tijdens de dienst op 22 maart kijken we met elkaar wat de Bijbel hier nog meer over zegt.
Afgelopen zondag hebben we met de tieners een heel leuk filmpje gemaakt over het thema, dat kun je niet missen.
Barbara Broeren zal deze dienst voorgaan.
Muzikale ondersteuning zal er zijn door Leendert Kool op de piano en enkele zangeressen.
Enne… met deze dienst proberen we je iets te laten ervaren van een “tienerkerk” zoals deze elke maand gehouden wordt tijdens de kerkdienst. Dus wil je ook wel eens weten wat daar precies gebeurt en hoe dat er aan toe gaat?
Wees dan van harte welkom op zondag 22 maart, 10.00 uur!
Met vriendelijke groeten,
Namens de tieners Miranda Göbel (0646120455) of Joke Kleijburg (0620852248)


Sobere maaltijd
In de 40 dagen voor Pasen willen wij op woensdag 25 maart weer een sobere maaltijd houden.
De maaltijd staat om 18.00 uur klaar in de consistorie van de Dorpskerk.
Vanaf 17.45 bent u welkom om aan te schuiven. Na afloop is er om 19.30 een Vesperviering.
Vanaf vandaag ligt er een intekenlijst klaar in de kerk waarop u kunt aangeven dat u met ons mee wilt eten.
U kunt u ook opgeven bij een van de leden van de commissie Kerk in Actie.
Graag hopen wij u op 25 maart te mogen begroeten.
Commissie Kerk in Actie,
Annie van Maanen, Elly van der Hoek en Trudy van Noordt
 
 
26 maart –gesprek over uitkomsten onderzoek 20-40 jarigen tijdens gemeenteavond
Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar de wensen, behoeften en verwachtingen van de groep 20- tot 40-jarigen in onze gemeente. Daarnaast hebben we met deze groep ook al een aantal activiteiten ondernomen als “experiment”.
 
Bent u en ben jij nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek en vooral ook de aanbevelingen voor de gemeente, dan hoop ik u 26 maart tijdens de gemeenteavond te ontmoeten. Tijdens deze gemeente avond hoop ik u en jij mee te nemen in de mooie dingen die ik heb gezien afgelopen jaar en in gesprek te gaan over de aanbevelingen.
 
Een speciale oproep voor alle mensen die ik persoonlijk heb gesproken: ik hoop van harte dat je ook aanwezig zullen zijn! Tenslotte gaan de uitkomsten letterlijk over jou en kunnen we iets laten zien van de dingen die we afgelopen jaar ondernomen hebben.
 
Met een hartelijke groet,
 
Barbara Broeren (jongerenwerker)
 
 
Passieconcert op 27 maart in de Dorpskerk van Oostvoorne
Op vrijdag 27 maart zal er een Passie-orgelconcert plaatsvinden in De Dorpskerk. Jolanda Zwoferink, organiste van de kerk, zal het orgel bespelen. Op het programma staan werken van Kellner, Walther, Krebs en hun grote leraar Johann Sebastian Bach.
"Het Passieconcert is een traditie geworden" aldus Zwoferink. "Het Bätz-orgel in de Dorpskerk is een prachtig instrument en leent zich uitermate goed voor concertspel.
Al enkele jaren wordt er jaarlijks een  Passieconcert gegeven aan het befaamde Bätz-orgel van de Dorpskerk.  Het concert is gratis toegankelijk.
Aan het einde is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Vrijdag 27 maart, aanvang 20.00 uur.
 
 
Palmpasen
Op 29 maart is het palmpasen. Tijdens de kinderkerk willen dan weer palmpasenstokken gaan maken. Misschien zijn er kinderen die hun palmpasenstok nog thuis hebben van vorig jaar.
Wij krijgen die graag terug zodat we ze dit jaar opnieuw kunnen versieren. Je kunt de palmpasenstok in de weken voorafgaand aan de 29e mee nemen naar de kerk of inleveren bij Karin ( Houtsniplaan  6) of Ingrid ( Gildenlaan 4).
We hopen weer veel mooie palmpasenstokken te versieren met elkaar.
De leiding van de kinderkerk.


Teleurgesteld in “Samen sterk”
Helaas moet ik het zo schrijven. Ik ben teleurgesteld dat we nog steeds geen mensen gevonden hebben die onderstaande kleine taken op zich willen nemen. Na een fantastische kerkdienst waarin het thema “Samen sterk” centraal stond en waarbij er heel veel wensbriefjes zijn ingevuld waaruit blijkt dat ons jeugdwerk als zeer belangrijk gezien wordt, is het jammer dat niemand gereageerd heeft.
 
Waarom lukt het niet om hier vrijwilligers voor te vinden? Terwijl het slechts hele kleine taken zijn?
 
Natuurlijk zijn we zeer blij met al die vrijwilligers die wel een taak op zich genomen hebben. Vaak zie je dat juist deze mensen meerdere taken al uitvoeren. Ik hoop dat deze mensen zich dan ook niet aangesproken voelen door deze  tekst. Het is ook belangrijk dat juist deze  vrijwilligers hun taak na zoveel jaar op een goede manier kunnen overdragen aan een opvolger.
 
Ik herhaal nogmaals mijn vraag: Hoe belangrijk vindt u ons jeugdwerk?
 
Er zijn nog steeds 2 vacatures.
 
Voorzitter jeugdoverleg
Het jeugdoverleg zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende  jeugdgroepen. Het jeugdoverleg vergadert 3x per jaar. Meestal komt het bestuur nog 1 of 2 keer extra bij elkaar om de aankomende activiteiten alvast door te bespreken. Het bestuur bestaat uit 3 personen.
 
Dit is een relatief kleine taak, maar het is wel belangrijk dat er een kleine groep mensen is die het goed lopende jeugdwerk draaiende houdt.
 
Coördinator jeugdclubs
Afgelopen jaren hebben we altijd een apart  CJO bestuur gehad. Dit bestuur is eind vorig jaar gestopt en het bestuur van het jeugdoverleg heeft deze taak overgenomen. Kijkend naar de werkzaamheden zijn wij van mening dat het beter is om 1 persoon binnen het bestuur van de jeugdoverleg op te nemen die zich specifiek met de jeugdclubs bezig houdt. Het gaat hierbij voornamelijk om de communicatie met de clubleiding en het (meehelpen) organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. Er is een grote groep mensen die altijd mee willen helpen, maar er moet wel iemand zijn die dit coördineert. Wie ziet hier een uitdaging in?
 
We zijn echt dringend op zoek naar mensen die deze taken willen overnemen. Aan het einde van dit seizoen stopt de huidige voorzitter en het zou niet goed zijn als we deze taak niet opgevuld krijgen. We doen daarom een dringend beroep op jullie.
 
Voor meer informatie of nog beter: om je op te geven:
Danny Langbroek tel. 669977 of Danny@dagiobeheer.nlInstructie groothuisbezoek.
Zoals in het kerkblad beschreven willen we de groothuisbezoeken weer nieuw leven in blazen.
Ten eerste is het voor het pastoraat ondoenlijk is om bij alle gemeenteleden op huisbezoek te gaan, maar daarnaast willen we ook de ontmoeting met elkaar vasthouden. Iemand stelt zijn huiskamer ter beschikking, zorgt voor thee en koffie en iemand anders leidt het groothuisbezoek.
U kunt ook zelf het groothuisbezoek leiden, maar dan moet er wel iemand zijn die voor de koffie en thee zorgt.


Het thema van deze avonden zal zijn: Met hart en ziel-vieren en verbinden.
Rond dit thema heeft de PKN een programma ontwikkeld waar op de avonden mee gewerkt zal worden.
Nico Evers, gemeente adviseur van de PKN, heeft meegeholpen dit programma te ontwikkelen en komt op dinsdagavond 17 maart om instructie te geven aan hen die een groothuisbezoek zouden willen leiden.

Hij geeft achtergrondinformatie over het groothuisbezoek, we doen een enkele werkvorm, bespreken andere werkvormen en hij geeft een aantal tips voor de gespreksleider. De ervaring leert dat gespreksleiders op die manier goed toegerust worden voor het leiden van een groothuisbezoek.

Alle deelnemers krijgen een cursusmap met daarin het programma voor het groothuisbezoek rond het jaarthema.
De instructie is dus bedoeld voor alle mensen die zich tot nu hebben aangemeld om een groothuisbezoek te leiden, maar ook mensen die overwegen dit in de toekomst te willen doen kunnen van deze gelegenheid gebruik maken en zich voor deze avond aanmelden.

De avond vindt plaats op dinsdag 17 maart in de Dorpskerk van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De kerk is  open om 19.45 uur.

Aanmelden voor de instructie kan via het email adres van het pastorale team: pastoraat@kerkoostvoorne.nl
of telefonisch bij Liesbeth van Wijnen-Knook tel. 48 28 26 of Mildred Hartog -Ondaatje tel. 486106.


Aanmelden voor aanwezigheid bij een groothuisbezoek kan op dezelfde manier of via het inschrijfformulier in de kerk.
Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om naar het groothuisbezoek te komen dan kunnen we het vervoer regelen.


 

 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.