Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 6 maart

Dienst zondag 8 maart
Voorganger is dhr. J. van Egmond (Spijkenisse), aanvang 10:00 uur
Organist is Jolanda Zwoferink
 
 
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mevr. Meijer, Bosweg 8
 
 
1e collecte: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat - Zij wil er ook even tussenuit.
Vera moest, vanwege een hersenbloeding,  vijf jaar geleden verhuizen naar een verpleegtehuis. Dat valt niet mee en ze ziet ieder jaar enorm uit naar de vakantie.  Hetvakantiebureau.nl - partner van Kerk in Actie - organiseert jaarlijks zo'n 60 vakantieweken voor plm. 2500 mensen, die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie kunnen gaan.  Meestal zijn dit ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
Dankzij Hetvakantiebureau.nl kunnen ze genieten van een week met volop rust en aandacht.  Maar ook mantelzorgers kunnen zich tijdens deze vakantieweken ontspannen omdat ze even ontlast worden van zorg. Ook voor hen is een week ertussenuit geen luxe, maar broodnodig.
Wilt u meer weten over Hetvakantiebureau.nl? Neemt u gerust even contact op met een van onze diakenen. Overigens: er is uitgebreide informatie beschikbaar in de leeskast in de consistorie!
 
 
Tienerkerk - Aanstaande zondag is er weer tienerkerk
Deze keer gaan we met elkaar kijken hoe we een leuke tienerdienst kunnen maken. Barbara Broeren zal er ook zijn.

We beginnen om 10 uur en zorgen natuurlijk voor iets te drinken met iets lekkers erbij.
De tienerdienst is dan op 22maart

 
Zondagmiddag speciale kinderdienst in de Dorpskerk
De dienst begint om 15:00 uur.
Het thema van deze keer is: ‘Opa Knoest gaat zaaien’.
Download HIER de uitnodiging met de kleurplaat

 
 
DIENSTEN DE KOMENDE WEEK:
 
Woensdag 11 maart - vesper, voorganger is ds Nita v.d. Horst, aanvang 19:30 uur
 
Zondag 15 maart - voorganger is, aanvang 10:00 uur.


Rooster 40 dagentijd
Klik HIER om het rooster van de 40 dagentijd te downloaden

Teleurgesteld in “Samen sterk”
Helaas moet ik het zo schrijven. Ik ben teleurgesteld dat we nog steeds geen mensen gevonden hebben die onderstaande kleine taken op zich willen nemen. Na een fantastische kerkdienst waarin het thema “Samen sterk” centraal stond en waarbij er heel veel wensbriefjes zijn ingevuld waaruit blijkt dat ons jeugdwerk als zeer belangrijk gezien wordt, is het jammer dat niemand gereageerd heeft.
 
Waarom lukt het niet om hier vrijwilligers voor te vinden? Terwijl het slechts hele kleine taken zijn?
 
Natuurlijk zijn we zeer blij met al die vrijwilligers die wel een taak op zich genomen hebben. Vaak zie je dat juist deze mensen meerdere taken al uitvoeren. Ik hoop dat deze mensen zich dan ook niet aangesproken voelen door deze  tekst. Het is ook belangrijk dat juist deze  vrijwilligers hun taak na zoveel jaar op een goede manier kunnen overdragen aan een opvolger.
 
Ik herhaal nogmaals mijn vraag: Hoe belangrijk vind u ons jeugdwerk?
 
Er zijn nog steeds 2 vacatures.
 
Voorzitter jeugdoverleg
Het jeugdoverleg zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende  jeugdgroepen. Het jeugdoverleg vergadert 3x per jaar. Meestal komt het bestuur nog 1 of 2 keer extra bij elkaar om de aankomende activiteiten alvast door te bespreken. Het bestuur bestaat uit 3 personen.
 
Dit is een relatief kleine taak, maar het is wel belangrijk dat er een kleine groep mensen is die het goed lopende jeugdwerk draaiende houdt.
 
Coördinator jeugdclubs
Afgelopen jaren hebben we altijd een apart  CJO bestuur gehad. Dit bestuur is eind vorig jaar gestopt en het bestuur van het jeugdoverleg heeft deze taak overgenomen. Kijkend naar de werkzaamheden zijn wij van mening dat het beter is om 1 persoon binnen het bestuur van de jeugdoverleg op te nemen die zich specifiek met de jeugdclubs bezig houdt. Het gaat hierbij voornamelijk om de communicatie met de clubleiding en het (meehelpen) organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. Er is een grote groep mensen die altijd mee willen helpen, maar er moet wel iemand zijn die dit coördineert. Wie ziet hier een uitdaging in?
 
We zijn echt dringend op zoek naar mensen die deze taken willen overnemen. Aan het einde van dit seizoen stopt de huidige voorzitter en het zou niet goed zijn als we deze taak niet opgevuld krijgen. We doen daarom een dringend beroep op jullie.
 
Voor meer informatie of nog beter: om je op te geven:
Danny Langbroek tel. 669977 of Danny@dagiobeheer.nlInstructie groothuisbezoek.
Zoals in het kerkblad beschreven willen we de groothuisbezoeken weer nieuw leven in blazen.
Ten eerste is het voor het pastoraat ondoenlijk is om bij alle gemeenteleden op huisbezoek te gaan, maar daarnaast willen we ook de ontmoeting met elkaar vasthouden. Iemand stelt zijn huiskamer ter beschikking, zorgt voor thee en koffie en iemand anders leidt het groothuisbezoek.
U kunt ook zelf het groothuisbezoek leiden, maar dan moet er wel iemand zijn die voor de koffie en thee zorgt.


Het thema van deze avonden zal zijn: Met hart en ziel-vieren en verbinden.
Rond dit thema heeft de PKN een programma ontwikkeld waar op de avonden mee gewerkt zal worden.
Nico Evers, gemeente adviseur van de PKN, heeft meegeholpen dit programma te ontwikkelen en komt op dinsdagavond 17 maart om instructie te geven aan hen die een groothuisbezoek zouden willen leiden.

Hij geeft achtergrondinformatie over het groothuisbezoek, we doen een enkele werkvorm, bespreken andere werkvormen en hij geeft een aantal tips voor de gespreksleider. De ervaring leert dat gespreksleiders op die manier goed toegerust worden voor het leiden van een groothuisbezoek.

Alle deelnemers krijgen een cursusmap met daarin het programma voor het groothuisbezoek rond het jaarthema.
De instructie is dus bedoeld voor alle mensen die zich tot nu hebben aangemeld om een groothuisbezoek te leiden, maar ook mensen die overwegen dit in de toekomst te willen doen kunnen van deze gelegenheid gebruik maken en zich voor deze avond aanmelden.

De avond vindt plaats op dinsdag 17 maart in de Dorpskerk van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De kerk is  open om 19.45 uur.

Aanmelden voor de instructie kan via het email adres van het pastorale team: pastoraat@kerkoostvoorne.nl
of telefonisch bij Liesbeth van Wijnen-Knook tel. 48 28 26 of Mildred Hartog -Ondaatje tel. 486106.


Aanmelden voor aanwezigheid bij een groothuisbezoek kan op dezelfde manier of via het inschrijfformulier in de kerk.
Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om naar het groothuisbezoek te komen dan kunnen we het vervoer regelen.

Lezing en muziek over de vijfde evangelist Johann Sebastiaan Bach, door ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis.
Een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach als uitleg van het Evangelie.
Muziek roept veel verschillende stemmingen en belevingen op. Het kan ontroeren, raken, in beweging brengen, enz. Muziek is dan ook goed te gebruiken om iets wat je wilt overbrengen te ondersteunen.
In het winterwerkprogramma staat een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Hij deed in zijn tijd, wat veel componisten met hun muziek deden. Namelijk dát, wat een predikant doet in een preek: het evangelie uitleggen. Maar Bach deed dat kennelijk op zo’n wijze, dat hij ‘de vijfde evangelist’ wordt genoemd of ook wel ‘het muzikale Godsbewijs’.
Op deze avond wordt ingegaan op zijn muziek. In deze tijd van het jaar, de Veertigdagentijd, is er speciale aandacht voor de Mattheüs Passion. Met behulp van video- en muziekfragmenten wordt getoond hoe muziek en tekst met elkaar zijn verbonden. Ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis zal deze avond verzorgen.
De avond is donderdag 12 maart om 20.00 uur in de Dorpskerk.
Belangstellende kunnen zich aanmelden via pastoraat@kerkoostvoorne.nl of bij E. van Wijnen-Knook, tel 48 28 26
 
Paasgroetenactie 2015
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland, als een bemoediging. Met Pasen vieren christenen wereldwijd de opstanding van Jezus : de dood en de nacht wijken voor het licht! Juist ook de gevangenen die terecht veroordeeld kunnen zijn, willen wij laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen: er wordt aan hen gedacht, er wordt voor hen  gebeden.
 
Een Paasgroet aan iemand die je niet kent...
Als u mee doet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die u niet kent: gevangenen in Nederland, Nederlandse gevangenen in het buitenland. Dat doen we om hun privacy te waarborgen.
Dat voelt misschien voor u wat onpersoonlijk aan. Maar degene die uw groet ontvangt ziet en voelt het als belangstelling van ‘buiten de muur’ voor hem of haar. En dat doet goed, zo horen we steeds weer, via de justitiepredikanten en de Stichting Epafras. U kunt aan de kaart wel een persoonlijke tint geven met een persoonlijke groet of bemoediging: een Bijbeltekst die u zelf altijd bemoedigt, een gedicht dat u voor hem of haar heeft gemaakt...
 
Meedoen aan de Paasgroetenactie:
De kaarten zijn na de dienst te koop in de kerk. U schrijft een persoonlijke groet er op en uw naam. 
Geef uw adres niet door. Onderteken de kaarten aan gevangenen met uw naam.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij degene die de kaarten verkoopt.
Bedankt voor uw medewerking aan deze actie.
Commissie Kerk in Actie: Annie van Maanen, Elly van der Hoek en Trudy van Noordt 
 
Sobere maaltijd
In de 40 dagen voor Pasen willen op woensdag 25 maart weer een sobere maaltijd houden.
De maaltijd staat om 18.00 uur klaar in de consistorie van de Dorpskerk. Vanaf 17.45 bent u welkom om aan te schuiven.
Na afloop is er om 19.30 een Vesperviering.
Vanaf vandaag ligt er een intekenlijst klaar in de kerk waarop u kunt aangeven dat u met ons mee wilt eten. U kunt u ook opgeven bij een van de leden van de commissie Kerk in Actie. Graag hopen wij u op 25 maart te mogen begroeten.
 
Commissie Kerk in Actie,
Annie van Maanen, Elly van der Hoek en Trudy van Noordt
 
De Herberg volgende week zondag weer open!
Zondagmiddag 15 maart vanaf 15.00 uur is de Herberg weer geopend. Cobi Ruigrok is onze gast en neemt vast weer één (of meerdere) van haar leuke en mooie huizen mee.
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 
Vrijdag 27 maart: Orgelconcert in de Dorpskerk van Oostvoorne.
Organist: Jolanda Zwoferink. Noteert u alvast de datum in uw agenda
  
 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.