Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 28 februari

Dienst zondag 1 maart
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, dienst van Schrift & Tafel, aanvang van de dienst 10:00 uur
Liturgie

 
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Trude, Peter en Myrthe van de Polder, Heveringseweg 23


Bloemschikking
We zien 2 handen, die beschermen wat kostbaar is en teer. De psalmdichter ervaart zo Gods handen. De leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.
 

Collecte tijdens het avondmaal bestemd voor ons project Stichting La Vecina.
Het avondmaalsproject 2015 is bestemd voor de Stichting La Vecina (=buurvrouw) in Cartagena in Colombia. De stichting is in 2005 opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Cartagena. De stichting zorgt voor de financiële middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de uitvoering van de projecten die zij aangaat met haar Colombiaanse partnerorganisatie Fundacion La Vecina.
De missie van La Vecina is het bieden van een betere toekomst aan de kinderen in de marginale wijk van La Boquilla in Cartagena door het bieden van verantwoord onderwijs. Door dit onderwijs te combineren met buurtactiviteiten wil de stichting zich zo breed mogelijk inzetten voor de ontwikkeling van de kinderen.
Kortom: u weet waarvoor u geeft!
 

DIENSTEN DE KOMENDE WEEK:
 
Woensdag 4 maart - vesper, voorganger is dhr. Leo den Hond, aanvang 19:30 uur
 
Zondag 8 maart - voorganger is dhr. J. van Egmond (Spijkenisse), aanvang 10:00 uur.

Rooster 40 dagentijd
Klik HIER om het rooster van de 40 dagentijd te downloaden


Zondag 8 maart - kinderdienst in de Dorpskerk
De dienst begint om 15:00 uur.
Het thema van deze keer is: ‘Opa Knoest gaat zaaien’.
Download HIER de uitnodiging met de kleurplaat


Afwezig
Ds. Nita v.d. Horst is van 2 tot 9 maart afwezig, voor pastorale zaken kunt u terecht bij de ouderlingen.


Instructie groothuisbezoek.
Zoals in het kerkblad beschreven willen we de groothuisbezoeken weer nieuw leven in blazen.
Ten eerste is het voor het pastoraat ondoenlijk is om bij alle gemeenteleden op huisbezoek te gaan, maar daarnaast willen we ook de ontmoeting met elkaar vasthouden. Iemand stelt zijn huiskamer ter beschikking, zorgt voor thee en koffie en iemand anders leidt het groothuisbezoek.
U kunt ook zelf het groothuisbezoek leiden, maar dan moet er wel iemand zijn die voor de koffie en thee zorgt.


Het thema van deze avonden zal zijn: Met hart en ziel-vieren en verbinden.
Rond dit thema heeft de PKN een programma ontwikkeld waar op de avonden mee gewerkt zal worden.
Nico Evers, gemeente adviseur van de PKN, heeft meegeholpen dit programma te ontwikkelen en komt op dinsdagavond 17 maart om instructie te geven aan hen die een groothuisbezoek zouden willen leiden.

Hij geeft achtergrondinformatie over het groothuisbezoek, we doen een enkele werkvorm, bespreken andere werkvormen en hij geeft een aantal tips voor de gespreksleider. De ervaring leert dat gespreksleiders op die manier goed toegerust worden voor het leiden van een groothuisbezoek.

Alle deelnemers krijgen een cursusmap met daarin het programma voor het groothuisbezoek rond het jaarthema.
De instructie is dus bedoeld voor alle mensen die zich tot nu hebben aangemeld om een groothuisbezoek te leiden, maar ook mensen die overwegen dit in de toekomst te willen doen kunnen van deze gelegenheid gebruik maken en zich voor deze avond aanmelden.

De avond vindt plaats op dinsdag 17 maart in de Dorpskerk van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De kerk is  open om 19.45 uur.

Aanmelden voor de instructie kan via het email adres van het pastorale team: pastoraat@kerkoostvoorne.nl
of telefonisch bij Liesbeth van Wijnen-Knook tel. 48 28 26 of Mildred Hartog -Ondaatje tel. 486106.


Aanmelden voor aanwezigheid bij een groothuisbezoek kan op dezelfde manier of via het inschrijfformulier in de kerk.
Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om naar het groothuisbezoek te komen dan kunnen we het vervoer regelen.

Klik HIER om het infoblad te bekijken

 
Lezing en muziek over de vijfde evangelist Johann Sebastiaan Bach,
door ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis.
Een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach als uitleg van het Evangelie.
Muziek roept veel verschillende stemmingen en belevingen op. Het kan ontroeren, raken, in beweging brengen, enz. Muziek is dan ook goed te gebruiken om iets wat je wilt overbrengen te ondersteunen.
In het winterwerkprogramma staat een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Hij deed in zijn tijd, wat veel componisten met hun muziek deden. Namelijk dát, wat een predikant doet in een preek: het evangelie uitleggen. Maar Bach deed dat kennelijk op zo’n wijze, dat hij ‘de vijfde evangelist’ wordt genoemd of ook wel ‘het muzikale Godsbewijs’.
Op deze avond wordt ingegaan op zijn muziek. In deze tijd van het jaar, de Veertigdagentijd, is er speciale aandacht voor de Mattheüs Passion. Met behulp van video- en muziekfragmenten wordt getoond hoe muziek en tekst met elkaar zijn verbonden. Ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis zal deze avond verzorgen.
De avond is donderdag 12 maart om 20.00 uur in de Dorpskerk.
Belangstellende kunnen zich aanmelden via pastoraat@kerkoostvoorne.nl of bij E. van Wijnen-Knook, tel 48 28 26

 
Sparen voor een boodschappenpakket
Achterin de kerk staat een doos waar u spaarzegels van de Emtéactie kunt deponeren.
Uiterste inleverdatum is zondag 1 maart. De pakketten worden verdeeld over een aantal
mensen, die wel iets extra's kunnen gebruiken.

 
Vrijdag 27 maart: Orgelconcert in de Dorpskerk van Oostvoorne.
Organist: Jolanda Zwoferink. Noteert u alvast de datum in uw agenda


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.