Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 21 februari

Dienst zondag 22 februari, aanvang 10 uur
Voorganger is mw. Wil Stolk – van Gijzen
Organist is Jolanda Zwoferink
Liturgie

 
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar fam. Emmerzael, Molendijk 24a

 
1e collecte: 40-dagentijdcollecte - Rampenpreventie in Madagaskar.
Het gebeurt elk jaar weer. Tropische stormen razen over het oostelijk deel van het eiland Madagaskar. De rijstoogst gaat verloren, huizen worden verwoest en honderden mensen raken gewond of verliezen het leven. Het is hard nodig dat de bevolking zich leert wapenen tegen dit natuurgeweld. De Protestantse kerk van Madagaskar helpt daarbij. Met huizen van bamboe die wel blijven staan in de storm. Hardhout is schaars geworden in het gebied.
Maar bamboe,  even sterk en ook nog duurzaam, is volop aanwezig. In ieder dorp heeft de kerk timmerlieden opgeleid om stevige bamboehuizen te bouwen. Deze ondernemende mannen zetten bedrijfjes op waarmee ze de kost voor hun gezinnen verdienen.
Kortom: een goed doel!

 
DIENSTEN DE KOMENDE WEEK:
Woensdag 25 februari - Orgelvesper, voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 19:30 uur
Organist is Henco de Berg
 
Zondag 1 maart - voorganger is ds. Nita v.d. Horst, dienst van Schrift & Tafel, aanvang 10:00 uur.

Rooster 40 dagentijd
Klik HIER om het rooster van de 40 dagentijd te downloaden

 
Groothuisbezoek: meld u aan!
In het kerkblad van februari heeft u kunnen lezen dat er in april en mei groothuisbezoeken gepland staan. Heeft u nog vragen dan horen we dit graag van u. U kunt zich vanaf nu aanmelden via de intekenlijst die in de kerk ligt, via  e-mail: pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl, persoonlijk of telefonisch bij ds. Nita van der Horst tel. 77 68 49, Mildred Hartog 48 61 06 of
Liesbeth van Wijnen 48 28 26

 
Hoe belangrijk vind u ons jeugdwerk?
Al enige tijd zijn we op zoek naar iemand die één van de volgende taken op zich wil nemen:
 
Voorzitter jeugdoverleg
Het jeugdoverleg zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende  jeugdgroepen. Het jeugdoverleg vergadert 3x per jaar. Meestal komt het bestuur nog 1 of 2 keer extra bij elkaar om de aankomende activiteiten alvast door te bespreken. Het bestuur bestaat uit 3 personen.
 
Dit is een relatief kleine taak, maar het is wel belangrijk dat er een kleine groep mensen is die het goed lopende jeugdwerk draaiende houdt.
 
Coördinator jeugdclubs
Afgelopen jaren hebben we altijd een apart  CJO bestuur gehad. Dit bestuur is eind vorig jaar gestopt en het bestuur van het jeugdoverleg heeft deze taak overgenomen. Kijkend naar de werkzaamheden zijn wij van mening dat het beter is om 1 persoon binnen het bestuur van de jeugdoverleg op te nemen die zich specifiek met de jeugdclubs bezig houdt. Het gaat hierbij voornamelijk om de communicatie met de clubleiding en het (meehelpen) organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. Er is een grote groep mensen die altijd mee willen helpen, maar er moet wel iemand zijn die dit coördineert. Wie ziet hier een uitdaging in?
 
We zijn echt dringend op zoek naar mensen die deze taken willen overnemen. Aan het einde van dit seizoen stopt de huidige voorzitter en het zou niet goed zijn als we deze taak niet opgevuld krijgen. We doen daarom een dringend beroep op jullie.
 
Voor meer informatie of nog beter: om je op te geven:
Danny Langbroek tel. 669977 of Danny@dagiobeheer.nl


Zincafé 2014-2015: Ethiek in de gezondheidszorg.
Tijdens de derde bijeenkomst van Zincafé op 27 januari 2015 pakten we vóór de pauze vragen op die nog waren blijven liggen van de vorige bijeenkomst.
Gesproken werd over grenzen van maakbaarheid en dat het leven opgevat kan worden als een gave van God. Maar ook werd de vraag gesteld of God het dan ook gewild heeft als een kindje dood wordt geboren.

We spraken over de mogelijkheid tot onderzoek vroeg in de zwangerschap om een afwijking bij het embryo vast te stellen. Als daar een verhoogde kans op is, dient de verloskundig zorgverlener (verloskundige, arts, gynaecoloog) de zwangere daarover te informeren, ook als de zorgverlener het niet eens is met het afbreken van de zwangerschap in het geval een afwijking wordt gevonden.
 
Na de pauze werd een begin gemaakt met de bespreking van vragen aan het einde van het leven.
Palliatieve zorg biedt zorg en ondersteuning als duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is.
Palliatieve sedatie houdt het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in van een patiënt in de laatste levensfase. De arts kan hiertoe besluiten voor patiënten die stervende zijn en ondraaglijk lijden.
 
Tot slot werd het verschil met euthanasie besproken.
In de volgende bijeenkomst zullen vragen aan de orde komen over euthanasie. Er werd op 27 januari al wel toegelicht dat euthanasie de uitkomst kan/moet zijn van een intensieve relatie tussen patiënt en arts waarin beiden hebben vastgesteld dat er geen andere uitweg is. Hierbij dienen zorgvuldigheidseisen in acht te worden genomen.
 
De volgende bijeenkomst staat gepland voor 24 februari a.s., 19.30 u,
in de consistorie van de Dorpskerk.
 
Als je aan de vorige bijeenkomsten niet hebt kunnen deelnemen maar graag wil komen op
24 februari a.s. ben je hartelijk welkom;  geef je dan uiterlijk vandaag (21 febr.) op! 
 
Ad Nuijten, E-mail: adnuijten@me.com of tel. (0181) 773144


Zondag 8 maart - kinderdienst in de Dorpskerk
De dienst begint om 15:00 uur.
Het thema van deze keer is: ‘Opa Knoest gaat zaaien’.
Download HIER de uitnodiging met de kleurplaat

 
Lezing en muziek over de vijfde evangelist Johann Sebastiaan Bach,
door ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis.
Een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach als uitleg van het Evangelie.
Muziek roept veel verschillende stemmingen en belevingen op. Het kan ontroeren, raken, in beweging brengen, enz. Muziek is dan ook goed te gebruiken om iets wat je wilt overbrengen te ondersteunen.
In het winterwerkprogramma staat een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Hij deed in zijn tijd, wat veel componisten met hun muziek deden. Namelijk dát, wat een predikant doet in een preek: het evangelie uitleggen. Maar Bach deed dat kennelijk op zo’n wijze, dat hij ‘de vijfde evangelist’ wordt genoemd of ook wel ‘het muzikale Godsbewijs’.
Op deze avond wordt ingegaan op zijn muziek. In deze tijd van het jaar, de Veertigdagentijd, is er speciale aandacht voor de Mattheüs Passion. Met behulp van video- en muziekfragmenten wordt getoond hoe muziek en tekst met elkaar zijn verbonden. Ds. Dick ter Horst uit Hellevoetsluis zal deze avond verzorgen.
De avond is donderdag 12 maart om 20.00 uur in de Dorpskerk.
Belangstellende kunnen zich aanmelden via pastoraat@kerkoostvoorne.nl of bij E. van Wijnen-Knook, tel 48 28 26

 
Sparen voor een boodschappenpakket
Achterin de kerk staat een doos waar u spaarzegels van de Emtéactie kunt deponeren.
Uiterste inleverdatum is zondag 1 maart. De pakketten worden verdeeld over een aantal
mensen, die wel iets extra's kunnen gebruiken.

 
Vrijdag 27 maart: Orgelconcert in de Dorpskerk van Oostvoorne.
Organist: Jolanda Zwoferink. Noteert u alvast de datum in uw agenda


Nieuwe kerkblad downloaden via de site: Klik HIER om naar het kerkblad op onze site te gaan.


Nieuw stoelen staan in de kerk!
Afgelopen week zijn de nieuwe stoelen voor de Dorpskerk geleverd en geplaatst.
Hieronder een foto voor een eerste indruk.
De foto is direct na de vesper van woensdag (bij vrij weinig licht) genomen.
Morgen (zondag 22/2) bij daglicht kunt u de niewe stoelen komen bewonderen en ...uitproberen
.

 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.