Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 14 februari

Dienst zondag 15 februari  - Thema: Samen Sterk
De Geraniums, een gespreksgroep van dertigers uit onze gemeente, heeft samen met onze dominee Nita en jongerenwerker Barbara Broeren de dienst van vandaag voorbereid.
Voorganger is Barbara Broeren
Organist is Marco ’t Hart


 
Doel 1e collecte     
 
Door Stichting Running Blind is het voor mensen met een visuele beperking mogelijk geworden om samen met een buddy te lopen, joggen en hardlopen.
Running Blind werd in 2007 opgericht door een aantal sporters met een visuele
beperking, hun buddy's en het oogziekenhuis Rotterdam. Inmiddels is Running Blind uitgegroeid tot een landelijke stichting die zich samen sterk maakt voor de ondersteuning van visueel beperkte sporters. Samenwerking maakt het mogelijk dat de sporters elkaar versterken en met plezier kunnen sporten.
 
 
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Elly Tuk, Lijsterbeslaan 28
 
 
De Herberg is zondagmiddag geopend!
Vanmiddag is vanaf 15.00 uur de Herberg geopend en staat de koffie en thee voor u klaar.
Deze zondag staat in het teken van het maken van wijn.
Bart van der Reijden komt ons iets vertellen hoe dit in zijn werk gaat.
U bent van harte welkom!
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 
 
DIENSTEN DE KOMENDE WEEK:
 
Woensdag 18 februari - Aswoensdag Vesper, voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 19:30 uur
 
Zondag 22 februari - voorganger is mw. W. Stolk – van Gijzen, aanvang 10:00 uur.
 
 
Groothuisbezoek: meld u aan!
In het kerkblad van februari heeft u kunnen lezen dat er in april en mei groothuisbezoeken gepland staan. Heeft u nog vragen dan horen we dit graag van u. U kunt zich vanaf nu aanmelden via de intekenlijst die in de kerk ligt, via  e-mail: pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl, persoonlijk of telefonisch bij ds. Nita van der Horst tel. 77 68 49, Mildred Hartog 48 61 06 of
Liesbeth van Wijnen 48 28 26
 
 
Bruggen bouwen tussen Joden en niet-Joden /Messias Belijdende Joden in Israël
Een presentatie door ds. Leen Jan Lingen 17 februari om 20.00 uur.
 
In de staat Israël leven zo’n 10.000 - 15.000 Messias Belijdende Joden. Dat zijn Joden die volgeling zijn van Jezus de Messias. Een minderheid te midden van 6,5 miljoen Joden.
Door het seculiere deel worden ze gerespecteerd, door het religieuze segment merendeels getolereerd, maar door het ultra-orthodoxe deel geweerd en bestreden.
Wie zijn zij? Zijn zij misschien een brug tussen Joden en  niet-Joden (Arabieren/ Palestijnen )?
 
Ds. Leen Jan Lingen was in 2013 op studieverlof in Israël en de Palestijnse Gebieden en ging met andere collega’s op onderzoek uit. Hij vertelt graag aan de hand van een powerpoint presentatie welke hoopvolle tekenen hij is tegen gekomen.
 
De avond is donderdag 17 februari 2014 om 20.00 uur in de consistorie.
 
U kunt zich aanmelden via het email adres van het pastorale team  pastoraat@kerkoostvoorne.nl  of telefonisch bij Liesbeth van Wijnen-Knook tel. 48 28 26
 
 
Hoe belangrijk vind u ons jeugdwerk?
Al enige tijd zijn we op zoek naar iemand die één van de volgende taken op zich wil nemen:
 
Voorzitter jeugdoverleg
Het jeugdoverleg zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende  jeugdgroepen. Het jeugdoverleg vergadert 3x per jaar. Meestal komt het bestuur nog 1 of 2 keer extra bij elkaar om de aankomende activiteiten alvast door te bespreken. Het bestuur bestaat uit 3 personen.
 
Dit is een relatief kleine taak, maar het is wel belangrijk dat er een kleine groep mensen is die het goed lopende jeugdwerk draaiende houdt.
 
Coördinator jeugdclubs
Afgelopen jaren hebben we altijd een apart  CJO bestuur gehad. Dit bestuur is eind vorig jaar gestopt en het bestuur van het jeugdoverleg heeft deze taak overgenomen. Kijkend naar de werkzaamheden zijn wij van mening dat het beter is om 1 persoon binnen het bestuur van de jeugdoverleg op te nemen die zich specifiek met de jeugdclubs bezig houdt. Het gaat hierbij voornamelijk om de communicatie met de clubleiding en het (meehelpen) organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. Er is een grote groep mensen die altijd mee willen helpen, maar er moet wel iemand zijn die dit coördineert. Wie ziet hier een uitdaging in?
 
We zijn echt dringend op zoek naar mensen die deze taken willen overnemen. Aan het einde van dit seizoen stopt de huidige voorzitter en het zou niet goed zijn als we deze taak niet opgevuld krijgen. We doen daarom een dringend beroep op jullie.
 
Voor meer informatie of nog beter: om je op te geven:
Danny Langbroek tel. 669977 of Danny@dagiobeheer.nl
 
 
Zincafé 2014-2015: Ethiek in de gezondheidszorg.
Tijdens de derde bijeenkomst van Zincafé op 27 januari 2015 pakten we vóór de pauze vragen op die nog waren blijven liggen van de vorige bijeenkomst.
 
Gesproken werd over grenzen van maakbaarheid en dat het leven opgevat kan worden als een gave van God. Maar ook werd de vraag gesteld of God het dan ook gewild heeft als een kindje dood wordt geboren.


We spraken over de mogelijkheid tot onderzoek vroeg in de zwangerschap om een afwijking bij het embryo vast te stellen. Als daar een verhoogde kans op is, dient de verloskundig zorgverlener (verloskundige, arts, gynaecoloog) de zwangere daarover te informeren, ook als de zorgverlener het niet eens is met het afbreken van de zwangerschap in het geval een afwijking wordt gevonden.
 
Na de pauze werd een begin gemaakt met de bespreking van vragen aan het einde van het leven.
Palliatieve zorg biedt zorg en ondersteuning als duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is.
Palliatieve sedatie houdt het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in van een patiënt in de laatste levensfase. De arts kan hiertoe besluiten voor patiënten die stervende zijn en ondraaglijk lijden.
 
Tot slot werd het verschil met euthanasie besproken.
In de volgende bijeenkomst zullen vragen aan de orde komen over euthanasie. Er werd op 27 januari al wel toegelicht dat euthanasie de uitkomst kan/moet zijn van een intensieve relatie tussen patiënt en arts waarin beiden hebben vastgesteld dat er geen andere uitweg is. Hierbij dienen zorgvuldigheidseisen in acht te worden genomen.
 
De volgende bijeenkomst staat gepland voor 24 februari a.s., 19.30 u,
in de consistorie van de Dorpskerk.
 
Als je aan de vorige bijeenkomsten niet hebt kunnen deelnemen maar graag wil komen op
24 februari a.s. ben je hartelijk welkom; geef je dan op, uiterlijk 21 februari bij:
 
Ad Nuijten,
adnuijten@me.com
tel. (0181) 773144


 

Bruggen bouwen tussen Joden en niet-Joden /Messias Belijdende Joden in Israël
Een presentatie door ds. Leen Jan Lingen 17 februari om 20.00 uur.
 
In de staat Israël leven zo’n 10.000 - 15.000 Messias Belijdende Joden. Dat zijn Joden die volgeling zijn van Jezus de Messias. Een minderheid te midden van 6,5 miljoen Joden. Door het seculiere deel worden ze gerespecteerd, door het religieuze segment merendeels getolereerd, maar door het ultra-orthodoxe deel geweerd en bestreden. Wie zijn zij? Zijn zij misschien een brug tussen Joden en  niet-Joden (Arabieren/ Palestijnen )?
Ds. Leen Jan Lingen was in 2013 op studieverlof in Israël en de Palestijnse Gebieden en ging met andere collega’s op onderzoek uit. Hij vertelt graag aan de hand van een powerpoint presentatie welke hoopvolle tekenen hij is tegen gekomen.
 
De avond is donderdag 17 februari 2014 om 20.00 uur in de consistorie.
 
U kunt zich aanmelden via het email adres van het pastorale team  pastoraat@kerkoostvoorne.nl  of telefonisch bij Liesbeth van Wijnen-Knook tel. 48 28 26
 

Hoe belangrijk vind u ons jeugdwerk?
Al enige tijd zijn we op zoek naar iemand die één van de volgende taken op zich wil nemen:
 
Voorzitter jeugdoverleg
Het jeugdoverleg zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende  jeugdgroepen. Het jeugdoverleg vergadert 3x per jaar. Meestal komt het bestuur nog 1 of 2 keer extra bij elkaar om de aankomende activiteiten alvast door te bespreken. Het bestuur bestaat uit 3 personen.
 
Dit is een relatief kleine taak, maar het is wel belangrijk dat er een kleine groep mensen is die het goed lopende jeugdwerk draaiende houdt.
 
Coördinator jeugdclubs
Afgelopen jaren hebben we altijd een apart  CJO bestuur gehad. Dit bestuur is eind vorig jaar gestopt en het bestuur van het jeugdoverleg heeft deze taak overgenomen. Kijkend naar de werkzaamheden zijn wij van mening dat het beter is om 1 persoon binnen het bestuur van de jeugdoverleg op te nemen die zich specifiek met de jeugdclubs bezig houdt. Het gaat hierbij voornamelijk om de communicatie met de clubleiding en het (meehelpen) organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. Er is een grote groep mensen die altijd mee willen helpen, maar er moet wel iemand zijn die dit coördineert. Wie ziet hier een uitdaging in?
 
We zijn echt dringend op zoek naar mensen die deze taken willen overnemen. Aan het einde van dit seizoen stopt de huidige voorzitter en het zou niet goed zijn als we deze taak niet opgevuld krijgen. We doen daarom een dringend beroep op jullie.
 
Voor meer informatie of nog beter: om je op te geven:
Danny Langbroek tel. 669977 of Danny@dagiobeheer.nl


 
Opbrengst Avondmaalscollecte 2014 overhandigd
Afgelopen zondag 8 februari is direct na de dienst het Avondmaalsproject 2014 Op aarde afgesloten met het overhandigen van de opbrengst aan de heren Arjan Monteny en Ronald van de Vliet van Zorgboerderij Op Aarde.
De actie heeft de zorgboerderij een prachtig bedrag van € 2500,- opgebracht!
(+ een kruiwagen!)
 

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.