Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 7 februari
 
Dienst zondag 8 februari, aanvang 10 uur
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst
Medewerking van de cantorij o.l.v. Elly Bakker
Liturgie
Tijdens de dienst wordt het Avondmaalsproject  2014 - "Op Aarde"  afgesloten met het overdragen van de opbrengst aan de Zorgboerderij.


Tienerkerk - zondag 8 februari
Deze keer gaat het over het Boek.
We beginnen om 10 uur en om 11 uur is het weer afgelopen. Uiteraard hebben we weer wat lekkers bij de thee / limonade.
We hopen dat jullie allemaal weer komen.
Tot zondag,
Groetjes, Miranda en JokeDe bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar de fam. C. de Rijke, Groeneweg 11c, Oostvoorne.
 

1e collecte bestemd voor:
Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Noordwijk.
Ruim twee jaar geleden werd Janneke Nijboer predikant in de Protestantse gemeente Noordwijk, met de speciale opdracht om de middengeneratie - mensen tussen 25 en 45 jaar - te inspireren en te activeren voor geloof en kerk. 'Deze mensen komen niet of nauwelijks in de kerk, maar hebben wel behoefte elkaar te vinden als het aankomt op de vragen van geloof en leven.' Janneke bereikt hen via onder meer de sociale media.
De community heet 'Windkracht 3pt0' en is een pioniersplek van de KPN. Activiteiten,  waar mensen elkaar ontmoeten, waren onder andere een strandviering, gespreksavonden en een hart-en-ziel-festival. Momenteel wordt onderzocht of de community een fysieke plek gaat krijgen met betekenis voor de samenleving.

 
Opbrengst Avondmaalsproject 2014
Zoals u weet is de opbrengst van het avondmaalsproject 2014 bestemd voor 'onze buren' , de Zorgboerderij Op Aarde. Vanmorgen - direct in aansluiting op de kerkdienst - zal deze opbrengst op symbolische wijze aan een vertegenwoordiging van de zorgboerderij overhandigd.
Wij verzoeken u na het gezongen amen weer te gaan zitten.
De diaconie.

 
Dienst zondag 15 februari - voorganger is mw. Barbara Broeren, aanvang 10:00 uur.
Thema van de dienst: Samen Sterk
De Geraniums, een gespreksgroep van dertigers uit onze gemeente, heeft samen met onze dominee Nita en jongerenwerker Barbara de dienst van zondag 15 februari voorbereid. Deze dienst met als thema ‘Samen Sterk’ zal in het teken staan van saamhorigheid, elkaar versterken en samenwerking.
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd voor deze interactieve dienst waarin u aangezet zal worden na te denken over dit thema.
Benieuwd naar wat dit betekent? Dan zien we u graag op 15 februari.

Hartelijke groet namens,
Nita, Barbara en de Geraniums.
 

De Herberg volgende week zondag weer open!
Zondagmiddag 15 februari vanaf 15.00 uur is de Herberg weer geopend.
Bart van der Reijden is onze gast en vertelt ons van iets over het maken van wijn.
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 

Meld u aan voor het groothuisbezoek.
In het kerkblad van februari heeft u kunnen lezen dat er in april en mei groothuisbezoeken gepland staan.
Heeft u nog vragen dan horen we dit graag van u. U kunt zich vanaf nu aanmelden via de intekenlijst die in de kerk ligt, via  e-mail: pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl, persoonlijk of telefonisch bij ds. Nita van der Horst tel. 77 68 49, Mildred Hartog 48 61 06 of

Liesbeth van Wijnen 48 28 26
Klik HIER voor uitgebreide informatie op onze site


Orgelconcert Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam
Zondag 8 februari 2015, aanvang 15.00 uur
Het organistenechtpaar Henco de Berg & Jolanda Zwoferink bespeelt het hoofdorgel van de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam (o.a. Toccata in d (dorische) – BWV 538, Johann Sebastian Bach, Cantilena, Joseph Gabriel Rheinberger, Improvisatie en de première van  Fantaisie pour grand orgue, gecomponeerd door Henco de Berg).
Toegang is Gratis
 

Van de commissie Kerk in Actie
Afgelopen najaar organiseerde de kerk in Actie commissie een fotowedstrijd met het thema "Op Aarde". Van de 6 winnende foto's zijn ansichtkaarten gedrukt, die per set verkocht worden.
Na de dienst kunt u voor in de kerk een set kaarten kopen voor € 3,50
De opbrengst gaat naar de Zorgboerderij "Op Aarde".
 

Meditatie in de Dorpskerk
Donderdagavond 12 februari a.s. kunt u meedoen met een zoektocht naar je gedachten en gevoelens. Leren naar jezelf te luisteren. Waar komt de rusteloosheid en onvrede vandaan? De geleide meditatie wordt gegeven door Raick Rienks, die jarenlange ervaring met meditaties heeft. De deur van de kerk is om 19.45 open, de meditatie begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Zittend en luisterend komen alle sleutelwoorden van de meditatie aan bod, zoals acceptatie, vertrouwen, niet oordelen, bewust zijn, mededogen, rust en vrede. Welkom! Toegang is gratis.
 

Bruggen bouwen tussen Joden en niet-Joden /Messias Belijdende Joden in Israël
Een presentatie door ds. Leen Jan Lingen 17 februari om 20.00 uur.
 
In de staat Israël leven zo’n 10.000 - 15.000 Messias Belijdende Joden. Dat zijn Joden die volgeling zijn van Jezus de Messias. Een minderheid te midden van 6,5 miljoen Joden. Door het seculiere deel worden ze gerespecteerd, door het religieuze segment merendeels getolereerd, maar door het ultra-orthodoxe deel geweerd en bestreden. Wie zijn zij? Zijn zij misschien een brug tussen Joden en  niet-Joden (Arabieren/ Palestijnen )?
Ds. Leen Jan Lingen was in 2013 op studieverlof in Israël en de Palestijnse Gebieden en ging met andere collega’s op onderzoek uit. Hij vertelt graag aan de hand van een powerpoint presentatie welke hoopvolle tekenen hij is tegen gekomen.
 
De avond is donderdag 17 februari 2014 om 20.00 uur in de consistorie.
 
U kunt zich aanmelden via het email adres van het pastorale team  pastoraat@kerkoostvoorne.nl  of telefonisch bij Liesbeth van Wijnen-Knook tel. 48 28 26
 

Hoe belangrijk vind u ons jeugdwerk?
Al enige tijd zijn we op zoek naar iemand die één van de volgende taken op zich wil nemen:
 
Voorzitter jeugdoverleg
Het jeugdoverleg zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende  jeugdgroepen. Het jeugdoverleg vergadert 3x per jaar. Meestal komt het bestuur nog 1 of 2 keer extra bij elkaar om de aankomende activiteiten alvast door te bespreken. Het bestuur bestaat uit 3 personen.
 
Dit is een relatief kleine taak, maar het is wel belangrijk dat er een kleine groep mensen is die het goed lopende jeugdwerk draaiende houdt.
 
Coördinator jeugdclubs
Afgelopen jaren hebben we altijd een apart  CJO bestuur gehad. Dit bestuur is eind vorig jaar gestopt en het bestuur van het jeugdoverleg heeft deze taak overgenomen. Kijkend naar de werkzaamheden zijn wij van mening dat het beter is om 1 persoon binnen het bestuur van de jeugdoverleg op te nemen die zich specifiek met de jeugdclubs bezig houdt. Het gaat hierbij voornamelijk om de communicatie met de clubleiding en het (meehelpen) organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. Er is een grote groep mensen die altijd mee willen helpen, maar er moet wel iemand zijn die dit coördineert. Wie ziet hier een uitdaging in?
 
We zijn echt dringend op zoek naar mensen die deze taken willen overnemen. Aan het einde van dit seizoen stopt de huidige voorzitter en het zou niet goed zijn als we deze taak niet opgevuld krijgen. We doen daarom een dringend beroep op jullie.
 
Voor meer informatie of nog beter: om je op te geven:
Danny Langbroek tel. 669977 of Danny@dagiobeheer.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.