Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 10 januari

Dienst zondag 11 januari - aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. J. Visser (Rotterdam)
Organist is Kees van Eersel
Liturgie
 
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar dhr. Leo den Hond, Burg. v.d. Blinklaan 3,  Vierpolders.
 
Zondag 18 januari – Dienst van Schrift & Tafel
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 10:00 uur
 
Leesgroep "Wat is God"
Dinsdag 13 januari a.s. start de leesgroep onder leiding van Wil Stolk over het boek “Wat is God” door Ton de Kok. Meer informatie kunt u lezen in het kerkblad van december, in het winterwerkprogramma of op de website. Wilt u hieraan mee doen dan kunt u zich aanmelden via email:  pastoraat@kerkoostvoorne.nl, bij één van de ouderlingen of bij één van de leden van de werkgroep Vorming & Toerusting.
(meer informatie in het Winterwerkboekje op onze site)
 
Tienerkerk
We hopen dat jullie een fijne kerstvakantie hebben gehad.
Aanstaande zondag is er weer tienerkerk.
Het thema van deze dienst wordt: God heeft veel gezichten.
We beginnen zoals gewoonlijk om 10 uur, met wat lekkers te eten en te drinken, en om 11 uur sluiten we weer af.
 
De Herberg volgende week zondag weer open!
Zondagmiddag 18 januari vanaf 15.00 uur is de Herberg weer geopend.
Karin van der Woerdt is onze gast en vertelt iets over de seizoenstafels die ze maakt.
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 
Visitatie aan onze gemeente op 22 januari a.s.
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 22 januari a.s. onze gemeente zal worden bezocht door twee visitatoren, te weten ds. G.A.V. Fröberg en oud-diaken mevr. C.J. Dam.
Visitatie is het pastoralen bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken in eventuele problemen, kortom: de gemeente te stimuleren en te bemoedigen.
De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken.
Dit kan op 22 januari 2015 van 19.30 tot 20.00 uur in de bovenzaal van de consistorie.
U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren (ds. Fröberg: predikant@ambachtoost.nl ; mw. Dam: c.dam100@upcmail.nl)
Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met conflicten en moeilijkheden. Dit verband is niet juist. Het is wel zo, dat indien u bepaalde klachten of grieven hebt jegens bepaalde zaken of personen, u de gelegenheid hebt deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren.
Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen.
Het zal duidelijk zijn dat er geen tijd is voor een lang gesprek: het is dus goed om tevoren te bedenken wat u wilt gaan zeggen.
De kerkenraad.
 
“Verbeelden en Ontmoeten”
Op zaterdag 24 januari 2015, tussen 9.30 uur en 12.30 uur is de Dorpskerk een plaats van ontmoeting waarbij onze bloemschikgroep de symbolische schikkingen tentoonstelt voor de veertigdagentijd en Pasen
Deze ochtend staat in het teken van “Verbeelden en Ontmoeten”.
 
De nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn.
Om het geheel een wat breder karakter te geven worden Teun Rijsdijk met eigengemaakte ansichtkaarten en de theologische uitgeverij Narratio ook uitgenodigd.
 
Bij de bloemschikgroep in Oostvoorne groeide de wens om deze dag te organiseren en de inspiratie gaande te houden, de schikkingen te tonen en leden van vele gemeenten in de regio de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en te bezielen.
 
Uiteraard is de toegang vrij maar als u een bijdrage aan de uitgang wilt geven
als tegemoetkoming in de onkosten, kunnen deze dagen in de toekomst opnieuw
georganiseerd worden.
 
U bent van harte welkom op 24 januari 2015!
U kunt ook informatie en uitnodiging Verbeelden en Ontmoeten in Oostvoorne op de website van de PKN vinden: www.protestantsekerk.nl
 
Voor vragen:
Adri Nuijten, 0181-773144
 
Gemeentereis na Pasen 2015
(In overleg vanaf woensdag 8 april - woensdag 15 april).
Hugenoten en andere ketters in Frankrijk
Het is de bedoeling om een week in de Cevennes te verblijven, waar de opstand van de Hugenoten begon.

Daar is de geschiedenis weergegeven in Le musée du Desert.

Ook zijn de grotten van Trabuc te bezichtigen, waar de Hugenoten zich terugtrokken tegen de moordende aanslagen van het leger van de Franse koning en de katholieke kerk.

Veel Hugenoten zijn via Wallonië en Belgische steden als Gent, Antwerpen, Brugge naar de Nederlanden gevlucht, nadat de 17 provinciën zijn gescheiden en de zuidelijke Nederlanden weer volop katholiek werden.
Veel namen uit Voorne-Putten en de andere eilanden verraden een Franse afkomst. Hugenoten hebben een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlanden. Daarnaast willen we de prachtige oude stad Albi bezoeken, waar in vroeger eeuwen de Albigenzen hebben gewoond.
‘s Zondags bezoeken we de protestantse kerk van Anduze, alsof je in de Gereformeerde Kerk van Kampen bent.
Heeft u belangstelling of wilt u zich opgeven voor deze reis dan kunt u dit voor 25 januari a.s. bij
ds. Van der Horst kenbaar maken.
 
zie ook de informatie op onze website

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.