Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2014 - 8 november

 
Dienst zondag 9 november - zendings-/oogstdienst
Het thema van de dienst is ‘recht en gerechtigheid’. De dienst is mede voorbereid door de commissie Kerk in Actie.

Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, organist is Kees Bax.
Liturgie
 
De bloemen uit de dienst gaan naar mw. Ina Veth, Prinsenpad 3 in Rockanje
 
 
1e collecte: Zorgboerderij op Aarde.
Vanmorgen heeft de diaconie de opbrengst van de 1e collecte bestemd voor ons avondmaalsproject. Zoals u weet heeft dit project dit jaar een binnenlands doel en dicht bij huis: Stichting Zorgboerderij OP AARDE, een boerderij met Zaai, Zorg & Zin aan de Sleepseweg te Brielle. Website: www.boerderijopaarde.nl. Op die website kunt u ook terecht voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Op de zorgboerderij biedt men een zinvolle dagverzorging aan voor nog thuiswonende ouderen die last hebben van dementie, de gevolgen van een herseninfarct of sociaal isolement.  Op Aarde betekent een belangrijke aanvulling op de kwaliteit van het leven. Bij Op Aarde zijn zorgdeelnemers in goede handen. De rust, ruimte en regelmaat bieden structuur aan de dag. Zij krijgen daar aandacht en kunnen zichzelf zijn op een plek die ze herkennen.
Doordat de zorgdeelnemers zinvol meewerken in en om de boerderij kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. Het biedt verlichting voor de taak van mantelzorgers.
‘Ouderen zitten hier niet achter de geraniums maar er tussen.’
Concreet ondersteunen wij
-       Voer voor de dieren: de kippen, duiven, geiten, schapen en varkens worden gevoerd door onze zorgdeelnemers. Hiermee kunnen de deelnemers ‘zorgen voor’, in plaats van dat er voor hun gezorgd wordt.
-       Tuingereedschap: de moestuin heeft werk in alle seizoenen. Dit kan variëren van handgereedschap, dat door de zorgdeelnemers zelf gebruikt kan worden, tot elektrisch/motoraangedreven gereedschap, waardoor wij zelf de randvoorwaarden kunnen scheppen om de zorgdeelnemers hun activiteiten makkelijker uit te laten voeren (bv maaier)
-       Klusspullen voor houtbewerking: hout, gereedschap, verf; veel van onze mannelijke deelnemers klust graag in de werkplaats. Van eenvoudige schilderklusjes, renovatiewerk tot het bouwen van een nieuw konijnenhok. Daarmee kunnen zij zelf ook vorm geven aan hun zorgboerderij.
Kortom: het is een mooi, zinvol en zorgzaam project!  Helpt u mee?
En…. ga eens kijken!
 
 
Dienst zondag 16 november
Voorganger is mw. W. Stolk - van Gijzen, aanvang 10:00 uur
 
 
De Herberg is vanmiddag geopend!
Deze middag is vanaf 15.00 uur de Herberg geopend en staat de koffie en thee voor u klaar.
Doordat de Herberg een week eerder is kan onze gast helaas niet maar we maken er met elkaar een gezellige middag van. Het thema is “Ik hou van Holland”. Als u een leuke of mooie herinnering hebt aan een vakantie, een plaats of iets anders in Holland horen we het graag. En Oostvoorne ligt ook in Holland dus ook dat kan.
U bent van harte welkom!
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 
 
Presentatie "bruggenbouwen.." verschuift naar januari 2015
De presentatie bruggen bouwen tussen Joden en niet-Joden/Messias belijdende Joden in Israël door ds. Leen Jan Lingen die gepland staat voor 13 november 20.00 uur is doorgeschoven naar januari.
De exacte datum leest u in het kerkblad, website en zondagsbrief.
 
 
Kinderdienst
Op 23 november is er weer een kinderdienst voor de allerjongste kinderen en hun (groot)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. De dienst begint om 3 uur in de Dorpskerk.
Het thema is: "wat een feest! God is overal!". Iedereen is van harte welkom!
Karin, Charlotte, Esther en Ingrid.
 
 
Meditatie in de Dorpskerk
Donderdagavond 13 November a.s. word je verwacht om mee te doen met een zoektocht naar je gedachten en gevoelens. Leren naar jezelf te luisteren. Waar komt de rusteloosheid en onvrede vandaan?
De geleide meditatie wordt gegeven door Raick Rienks, die jarenlange ervaring met meditaties heeft.
De deur van de kerk is om 19.45 open, de meditatie begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.
Zittend en luisterend komen alle sleutelwoorden van de meditatie aan bod, zoals acceptatie, vertrouwen, niet oordelen, bewust zijn, mededogen, rust en vrede. Welkom!
 
 
Nederlandse Evensong
In het weekend van 15 en 16 november a.s. organiseert de Sint-Catharijne cantorij in samenwerking met de Cantorij van Oostvoorne een Nederlandse Evensong.
Op zaterdag wordt er de hele dag geoefend in de Sint-Catharijnekerk waarna om 17.00 uur de Evensong zal plaatsvinden. Op zondag 16 november om 17.00 uur zal deze Evensong in de Dorpskerk van Oostvoorne klinken. Met onder andere het Magnificat & Nunc Dimittis van A.H. Brewer en vaste gezangen voor een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie.
In het nieuwe liedboek zoals vorig jaar mei in gebruik genomen ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ zijn deze avondgebeden opgenomen onder het gedeelte ‘Getijden van de Dag’.
De Sint-Catharijne Cantorij staat onder leiding van Rinus Verhage en de Cantorij van Oostvoorne staat onder leiding van Elly Bakker.
Toegang is gratis (ter bestrijding van de onkosten is er een collecte bij de uitgang).
U bent van harte welkom!!
 
 
Gemeenteavond 20 november in de Dorpskerk - de kerk is open vanaf 19.30 uur, we beginnen om 20.00 uur.
 
De agenda ziet er als volgt uit:
 
-          Opening
-          Informatie over activiteiten waarbij een verbinding wordt gelegd tussen dorp Oostvoorne en PGO.
            o   De Herberg
            o   De Inloop
            o   Het Vervolg
-          Informatie over de structuur van het Pastoraat
-          Pauze
-          Informatie over de aanschaf van stoelen voor de kerkzaal
-          Informatie over de aanbouw/verbouw plannen voor de consistorie
-          Rondvraag
-          Sluiting
 
De kerkenraad hoopt u op deze avond te kunnen ontmoeten.
 
 
VAN DE COMMISSIE KERK IN ACTIE
 Op vrijdag 12- en zaterdag 13 december wordt de jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank regio Spijkenisse gehouden.
Voor deze actie bij de supermarkten in Oostvoorne, hebben wij uw/jouw hulp nodig.
Wilt u/wil jij ons een paar uurtjes komen helpen?
In de consistorie liggen de intekenlijsten klaar.
Bij voorbaat dank voor uw/jouw medewerking.
 
 
Uitleg BHV
Sinds een aantal weken vind u op de nieuwsbrief vermeld dat er een BHV-er aanwezig is in de kerkdienst en wie er dienst heeft.
Een aantal mensen kwam met de vraag wat deze functie precies inhoud.
BHV betekent Bedrijfshulp verlener en zoals de naam al zegt komt het uit het bedrijfsleven.
De overheid heeft het verplicht gesteld dat een bedrijf of instelling een aantal mensen aangewezen heeft met een BHV opleiding.
Ook in een kerk kunnen zich calamiteiten voordoen, denk aan iemand die onwel wordt of er breekt brand uit.
Er zijn in de kerk een aantal mensen die de training  bedrijfshulpverlening gevolgd hebben.
Op deze training leert men levensreddend handelen, reanimeren, brandblusoefeningen en ontruimingen.
 
Zodra er zich een calamiteit voordoet, zal  de BHV-er aanwijzingen geven om de hulpdiensten haar werk te laten doen volgens de voorschriften. Het is dan de bedoeling dat deze aanwijzingen opgevolgd worden.
Er is een BHV-EHBO plan opgesteld, belangstellenden kunnen dit inzien in de consistorie.
Voor vragen kunt u contact opnemen met  Theo Kleijburg.
 
Namens de BHV ploeg:  Theo Kleijburg
BHV-er zondag 9 november is Bart v.d. Reijden
 
 
Zincafé 2014-2015: Ethiek in de gezondheidszorg
 
Op 4 november vond de eerste bijeenkomst plaats van het Zincafé.
Deze stond in het teken van de kinderwens.
 
Kenmerk van het gesprek onder de deelnemers aan de bijeenkomst van het Zincafé van 4 november was het onderling respect voor elkaars mening. Dat is ook de rode draad die door de bijeenkomsten van het Zincafé zal lopen.
 
De deelnemers aan het gesprek op 4 november hebben aangegeven graag door te willen gaan. Tijdens het gesprek bleek dat we met elkaar geen vragen uit de weg hoeven te gaan.
Er werd zelfs nog wat verder de toekomst in gekeken, naar het seizoen 2015-2016, om elkaar te ontmoeten voor bezinning op andere onderwerpen. Bijvoorbeeld aan de hand van een boek of artikelen in tijdschriften. Maar zeker ook onderwerpen die wat meer direct samenhangen met ons kerk-zijn.
 
We gaan dus door!
 
De volgende bijeenkomst staat gepland voor 9 december a.s., 19.30 u,
in de consistorie van de Dorpskerk.
 
We denken dan in onze ontmoeting met elkaar na over een (ander) onderwerp aan het begin van het leven: de vroege zwangerschap. Vraagstukken die zich dan voor kunnen doen kunnen samenhangen met het ongewenst zijn van de zwangerschap, of met een aangetoonde ernstige afwijking bij het toekomstige kind.
 
Als je 4 november niet hebt deelgenomen aan het gesprek, maar 9 december graag wil komen ben je hartelijk welkom; geef je dan op, uiterlijk 30 november, bij:
 
Ad Nuijten,
adnuijten@me.com
tel. (0181) 773144

Klik hier voor het uitgebreide verslag van de eerste bijeenkomst van het Zincafé (PDF).
Of ga naar de website www.kerkoostvoorne.nl


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.