Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2014 - 1 november

Dienst zondag 2 november
Voorganger is dhr. C. v.d. Voorde uit Ridderkerk
Organist is Ron van Halen
Liturgie
 
De bloemen uit de dienst gaan naar Ali Lobs, Patrijzenlaan 114
 
1e collecte: Kerk in Actie - Najaarszendingsweek: Geloof in Zambia
Geloven is belangrijk in Zambia. 80% van de Zambianen is christelijk en predikanten spelen een belangrijke rol omdat zij antwoorden kunnen bieden op de geloofsvragen die onder de bevolking leven. Daarom is het nodig dat zij goed opgeleid zijn.
In de hoofdstad Lusaka staat de theologische universiteit, de Justo Mwale Theological University College. Hier werken Hermen en Johanneke Kroesbergen, uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie. Zij leren jonge predikanten om hun geloof eigen te maken en toe te passen in hun dagelijks leven en hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van arme dorpsgemeenschappen.
Een uitstekend doel dus voor deze collecte!
 
Zondagmiddag 2 november: dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
Voorganger Ds. Jan Schep uit Zuidland, zal in deze dienst voorgaan.
De dienst begint om 15.30 uur, en wordt gehouden in de Kern, aan de Eikenlaan te Spijkenisse, in deze dienst zullen we het Avondmaal met elkaar vieren.
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Rejoice uit Hoogvliet.
 
Zondag 2 november - Allerzielen
Wereldwijd worden in de Roomse traditie op deze dag overledenen herdacht.
Het simpel aansteken van een kaarsje is een ritueel dat je kort na een overlijden maar ook jaren later weer terugbrengt bij diegene die er niet meer is.
Voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen wil de Protestantse Gemeente Oostvoorne de Dorpskerk, Kerkplein 1, openstellen en de mogelijkheid bieden om stil te staan bij hen die ons ontvielen.
De kerk is vanmiddag geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur.
U kunt een kaarsje branden of gewoon stil zijn.

Op zondag 23 november zal in de gedachtenisdienst stilgestaan worden bij de leden van de PGO die het afgelopen jaar overleden zijn.
In de Protestantse traditie vind dit plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor het begin van de Adventstijd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met leden van het pastoraal team.
Voor telefoonnummers of email adressen kijk bij de contactgegevens.

 
Dienst zondag 9 november - Zendings-en oogstdienst
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 10:00 uur
Het is een gecombineerde zendings- en oogstdienst.
Het thema van de dienst is ‘recht en gerechtigheid’. De dienst is mede voorbereid door de commissie Kerk in Actie. De leden van deze commissie zullen aan de dienst een bijdrage leveren.
Ook zal Martijn Eggink iets laten zien en vertellen over zijn werk in de veredeling van plantengewassen om zo te zorgen voor betere landbouwoogsten in ontwikkelingslanden: ‘werken aan een gezonde toekomst’.
We hopen u allen in de dienst te mogen begroeten.
De commissie Kerk in Actie
 
Gespreksgroep Amos
De eerstvolgende gespreksgroep over Amos op dinsdag 4 november is om 10.00 uur in de consistorie
 
De Herberg volgende week zondag weer open!
Zondagmiddag 9 november vanaf 15.00 uur is de Herberg weer geopend. U leest het goed, in verband met de Evensong op 16 november, deze maand de tweede in plaats van de derde zondag van de maand.
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen

Zincafe´ 2014-2015: Ethiek
In het Kerkblad, in de digitale nieuwsbrief en op de website is nadere informatie te vinden over de bijeenkomsten van het Zincafé.
Binnen onze kerken heerst de opvatting dat het leven een geschenk van God is.
Een aandoening, ziekte en/of invaliditeit kunnen ons echter voor vraagstukken stellen die bezinning op de betekenis van het leven noodzakelijk maken.
Denken over vraagstukken aan het begin van het leven kan helpen bij het ons bezinnen op vraagstukken aan het einde van het leven. Ik noem in dit verband het bijzonder moeilijke vraagstuk van euthanasie bij dementie. Euthanasie, alsmede het verschil met palliatieve sedatie, komt in de bijeenkomsten van het Zincafé na de jaarwisseling aan de orde.
Op de dinsdagen 4 november en 9 december 2014, om 19.30 u staan de eerste twee bijeenkomsten hiervan gepland, in de consistorie.

Meer informatie op onze site: klik HIER

Meld u/je svp zo spoedig mogelijk aan, uiterlijk 31 oktober, bij Ad Nuijten
adnuijten@me.com of per telefoon (0181) 773144.
Ook voor nadere informatie kunt u / kun je contact opnemen met:
Ad Nuijten
 
Presentatie "bruggenbouwen.." verschuift naar januari 2015
De presentatie bruggen bouwen tussen Joden en niet-Joden/Messias belijdende Joden in Israël door ds. Leen Jan Lingen die gepland staat voor 13 november 20.00 uur is doorgeschoven naar januari.
De exacte datum leest u in het kerkblad, website en zondagsbrief.
 
Meditatie in de Dorpskerk
Donderdagavond 13 November a.s. word je verwacht om mee te doen met een zoektocht naar je gedachten en gevoelens. Leren naar jezelf te luisteren. Waar komt de rusteloosheid en onvrede vandaan?
De geleide meditatie wordt gegeven door Raick Rienks, die jarenlange ervaring met meditaties heeft.
De deur van de kerk is om 19.45 open, de meditatie begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.
Zittend en luisterend komen alle sleutelwoorden van de meditatie aan bod, zoals acceptatie, vertrouwen, niet oordelen, bewust zijn, mededogen, rust en vrede. Welkom!
 
Nederlandse Evensong
In het weekend van 15 en 16 november a.s. organiseert de Sint-Catharijne cantorij in samenwerking met de Cantorij van Oostvoorne een Nederlandse Evensong.
Op zaterdag wordt er de hele dag geoefend in de Sint-Catharijnekerk waarna om 17.00 uur de Evensong zal plaatsvinden.
Op zondag 16 november om 17.00 uur zal deze Evensong in de Dorpskerk van Oostvoorne klinken.
Met onder andere het Magnificat & Nunc Dimittis van A.H. Brewer en vaste gezangen voor een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie.
In het nieuwe liedboek zoals vorig jaar mei in gebruik genomen ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ zijn deze avondgebeden opgenomen onder het gedeelte ‘Getijden van de Dag’.
De Sint-Catharijne Cantorij staat onder leiding van Rinus Verhage en de Cantorij van Oostvoorne staat onder leiding van Elly Bakker.
Toegang is gratis (ter bestrijding van de onkosten is er een collecte bij de uitgang).
U bent van harte welkom!!
 
Kinderdienst
Op 23 november is er weer een kinderdienst voor de allerjongste kinderen en hun (groot)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. De dienst begint om 3 uur in de Dorpskerk.
Het thema is: "wat een feest! God is overal!". Iedereen is van harte welkom!
Karin, Charlotte, Esther en Ingrid.
 
BHV-er zondag 2 november is Els van Teijlingen


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.