Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2014 - 11 oktober

Dienst zondag 12 oktober
Bevestiging van dhr. Frans Worst als diaken en we nemen afscheid van Adrie Herlaar als diaken en Danny Langbroek als jeugdouderling.
LET OP! : de dienst begint om 10:00 uur

Liturgie

In verband met ziekte van cantrix Elly Bakker kan de cantorij helaas medewerking verlenen aan de dienst.


 
De bloemen uit deze dienst gaan naar Liesbeth van Wijnen, Hoefweg 5
 
De symbolische schikking
De kleur van de schikking en antependium zijn rood, de verwijzing naar de Heilige Geest.
Drie rode rozen staan voor de Drie - eenheid.
De roos staat ook voor geheimhouding, sub rosa betekent in vertrouwen.
De anthurium verbeeldt de ambtsdrager die een diaconale taak te vervullen krijgt.
De krans en de hedera betekenen verbondenheid en Gods eeuwige trouw.
De sierappeltjes symboliseren het "samen" vruchtdragen.
 
1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Nepal
Het noordwesten van Nepal is een onherbergzaam gebied. De mensen kunnen nauwelijks leven van wat het land opbrengt. Daarom vertrekken veel mannen naar India om geld te verdienen. De christelijke organisatie United Mission to Nepal (UMN), partner van Kerk in Actie, stelt de vrouwen die alleen achterblijven in staat om zelf in hun onderhoud te voorzien. Door deelname aan zelfredzaamheidsgroepen kunnen ze bijvoorbeeld geiten gaan fokken. Ook leert UMN hen hoe ze een moestuin moeten inrichten, zodat hun kinderen gezonder gaan eten. Tien procent van de huishoudens wordt getroffen door hiv/aids doordat de mannen geïnfecteerd terugkeren vanuit India. UMN begeleidt in het bijzonder deze gezinnen en biedt hen toegang tot de nodige gezondheidszorg.
Kortom: onze hulp is nodig.
 
Dienst zondag 19 oktober - Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 10:00 uur
 
Gewijzigde aanvangstijd kerkdiensten:
LET OP! - de erediensten beginnen m.i.v. 5 oktober (vorige week dus) om 10:00 uur!!

 
De Herberg volgende week zondag weer open!
Zondagmiddag 19 oktober vanaf 15.00 uur is de Herberg weer geopend. Mildred Hartog is onze gast.
Ze laat ons een film zien over Indonesië. De film is gemaakt tijdens een vakantie.

Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 
Tienerkerk
Het winterwerkseizoen is weer begonnen, dus ook de tienerkerk.
Het is de bedoeling dat er elke 2e zondag van de maand tienerkerk is op de zolder van de consistorie.
We hebben echter gehoord dat een grote groep tieners deze zondag naar Engeland vertrekt met school.
Daarom hebben we besloten om de tienerkerk deze maand  te houden op 19 oktober.
De tienerkerk begint altijd om 10.00 uur en eindigt om 11.00 uur en natuurlijk maken we het weer gezellig met iets te eten en te drinken.
Hopelijk komen jullie allemaal weer.
 
Willen jullie of U meer informatie over de tienerkerk dan kunt u bellen met:
 
Miranda Göbel (tel 06-46120455)
Joke Kleijburg (tel 484456)

 
Fotowedstrijd
De commissie Kerk in Actie organiseert dit jaar een fotowedstrijd. Het thema is "op aarde".  Wij denken hierbij aan alles wat met de natuur te maken heeft, maar misschien ziet u ook iets anders door de lens over dit thema. De winnende foto's worden als ansichtkaart afgedrukt en per set verkocht. De opbrengst is voor zorgboerderij "Op Aarde".
 
U kunt de foto’s inleveren bij een van de onderstaande leden van de commissie Kerk in Actie, van 1 juli tot 1 november 2014. U mag maximaal 5 foto’s, voorzien van naam, adres en telefoonnummer bij ons inleveren. De foto’s levert u afgedrukt in, maar graag ook de digitale versie bewaren want die hebben we nodig voor het maken van de ansichtkaarten als u een van de winnaars bent. De foto’s moeten een hoge resolutie hebben.
 
Alle ingezonden foto's zullen t.z.t. in de kerk te zien zijn.
Wij hopen dat u allemaal meedoet en dat u zich laat inspireren door wat u ver weg of dichtbij op aarde tegenkomt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Elly van der Hoek, Molendijk 6a
Trudy van Noordt, Molendijk 17

Annie van Manen, Bethlehemweg 47
Trude van de Polder, Heveringseweg 23

 

Zincafe´
Vraagt u zich (vraag jij je) ook weleens af: wat doe ik hier eigenlijk (op aarde) -  wat betekent het leven? Doet het ertoe wat ik doe? Waar doe ik goed aan - wat is het goede te doen?
Waarom treft het kwaad goede mensen - waarom ik? Wat is de zin van lijden, de dood?
Hoe moet ik deze vragen zien in mijn levensbeschouwing, mijn visie op geloof?
Vragen blijven.
 
Het Zincafé wil een ontmoetingsplek zijn voor bezinning. Bezinning op vragen die het leven stelt.
In het seizoen 2014-2015 wordt als ingang hiertoe nagedacht over ethiek in de zorgsector, met name over vraagstukken aan het begin en einde van het leven.
 
In het laatste Kerkblad heb je al over het Zincafé kunnen lezen.
 
Op dinsdag 4 november 2014, om 19.30 u is de eerste bijeenkomst die plaatsvindt
in de consistorie.
 
We denken dan met elkaar na over (onvervulde) kinderwens. Vragen die in dit verband gesteld kunnen worden zijn:
  • waarom willen we eigenlijk kinderen - wat willen we eigenlijk als we kinderen willen - wat betekent het eigenlijk om kinderen te hebben?
  • hebben we het leven gekregen - geven we leven, geven we (gekregen) leven door,
  • zijn er voorwaarden voor te formuleren of vervulling van de kinderwens al dan niet bevorderd wordt
  • hebben wij zelf de beschikking over het eigen leven - en over dat van een ander?
Of komt kinderwens ‘alleen maar’ voort uit een instinctieve drang gericht op het ‘in stand houden van de soort’?
 
De bijeenkomsten hebben een zekere opbouw. Hoewel het mogelijk is e´e´n of meer afzonderlijke bijeenkomsten bij te wonen, is het beter met alle bijeenkomsten mee te doen. Dringend wordt geadviseerd zich van te voren op te geven voor het bijwonen van de bijeenkomsten. Als reactie op deze opgave wordt een samenvatting van wat besproken gaat worden opgestuurd, afhankelijk van wat je bij je aanmelding aangeeft te willen: digitaal of op papier. Je kunt je dan voorbereiden op deze bijeenkomst.
 
 
Deze eerste bijeenkomst is ook interessant voor wie vooral de bijeenkomsten
over het einde van het leven wil bijwonen!
 
Meld u/je svp zo spoedig mogelijk aan, uiterlijk 25 oktober,
 
bij Ad Nuijten: adnuijten@me.com, of telefoon (0181) 773144.
 
 
Ook voor nadere informatie kunt u / kun je contact met hem opnemen.
 
Ad Nuijten 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.