Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2014 - 4 oktober
Doopdienst zondag 5 oktober
Siem Mathijs, zoontje van Charlotte en Peter Groeneveld wordt deze zondag gedoopt
Voorganger in de dienst is ds. Nita v.d. Horst
Organist is Marco 't Hart
Liturgie
 
De bloemen uit de dienst gaan naar dhr. Moree, Elisabethof 36
 
Zondagavond 5 oktober  - Taizédienst
Viering o.l.v. ds. Nita vd Horst.
Muzikale medewerking wordt verleend door Jolanda Zwoferink en Elly Bakker.
Wie wil komen inzingen is van harte welkom drie kwartier voorafgaand aan de viering.
De viering begint om 19.30 uur in de Dorpskerk.
 
Dienst zondag 12 oktober - bevestiging en afscheid van ambtsdragers
Afscheid wordt genomen van Adrie Herlaar als diaken en Danny Langbroek als jeugdouderling.
Frans Worst wordt als diaken bevestigd.
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 10:00 uur
 
Nieuwe ambtsdrager
Conform de desbetreffende bepalingen in de kerkorde en de plaatselijke regeling legt de kerkenraad de naam van het volgende gemeentelid aan u voor:
 
voor het ambt van diaken: Frans Worst (1e termijn).
 
Indien er geen bezwaren worden ingebracht ligt het in de bedoeling dat de voorgedragen ambtsdrager in de dienst van 12 oktober a.s. zal worden bevestigd.
Bezwaren kunnen door stemgerechtigde gemeenteleden schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad (de scriba) worden ingediend.
Deze dienen uiterlijk op maandag 6 oktober a.s. door de scriba te zijn ontvangen.

 

“Verbeelden en Ontmoeten”
Op zaterdag 11 oktober 2014, tussen 9.30 uur en 13.00 uur is de Dorpskerk in Oostvoorne een plaats van ontmoeting waarbij de lokale bloemschikgroep van deze kerk de symbolische schikkingen tentoonstelt voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de vier adventszondagen en Kerst 2014.
Deze dag staat in het teken van “Verbeelden en Ontmoeten”.
 
De nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn.
Om het geheel een wat breder karakter te geven worden enige kunstenaars, die religieuze kunst maken, ook uitgenodigd.
 
Bij de bloemschikgroep in Oostvoorne groeide de wens om deze dag te organiseren om de inspiratie gaande te houden, de schikkingen te tonen en leden van vele gemeenten in de regio de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en te bezielen.
 
Uiteraard is de toegang vrij maar als u een bijdrage aan de uitgang wilt geven
als tegemoetkoming in de onkosten, kunnen deze dagen in de toekomst opnieuw
georganiseerd worden.
 
U bent van harte welkom op 11 oktober!
 
In het vervolg zult U alle informatie en uitnodiging voor volgende bijeenkomsten Verbeelden en Ontmoeten in Oostvoorne op de website van de PKN kunnen vinden: www.pkn.nl
 
Protestantse Gemeente Oostvoorne,
Kerkplein 1,
3233 AR Oostvoorne.
 
Voor vragen: A. Nuijten-Hartman, 0181-773144
 
Fotowedstrijd
De commissie Kerk in Actie organiseert dit jaar een fotowedstrijd. Het thema is "op aarde".  Wij denken hierbij aan alles wat met de natuur te maken heeft, maar misschien ziet u ook iets anders door de lens over dit thema. De winnende foto's worden als ansichtkaart afgedrukt en per set verkocht. De opbrengst is voor zorgboerderij "Op Aarde".
 
U kunt de foto’s inleveren bij een van de onderstaande leden van de commissie Kerk in Actie, van 1 juli tot 1 november 2014. U mag maximaal 5 foto’s, voorzien van naam, adres en telefoonnummer bij ons inleveren. De foto’s levert u afgedrukt in, maar graag ook de digitale versie bewaren want die hebben we nodig voor het maken van de ansichtkaarten als u een van de winnaars bent. De foto’s moeten een hoge resolutie hebben.
 
Alle ingezonden foto's zullen t.z.t. in de kerk te zien zijn.
Wij hopen dat u allemaal meedoet en dat u zich laat inspireren door wat u ver weg of dichtbij op aarde tegenkomt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Elly van der Hoek, Molendijk 6a
Trudy van Noordt, Molendijk 17

Annie van Manen, Bethlehemweg 47
Trude van de Polder, Heveringseweg 23

 

Zincafe´
Vraagt u zich (vraag jij je) ook weleens af: wat doe ik hier eigenlijk (op aarde) -  wat betekent het leven? Doet het ertoe wat ik doe? Waar doe ik goed aan - wat is het goede te doen?
Waarom treft het kwaad goede mensen - waarom ik? Wat is de zin van lijden, de dood?
Hoe moet ik deze vragen zien in mijn levensbeschouwing, mijn visie op geloof?
Vragen blijven.
 
Het Zincafé wil een ontmoetingsplek zijn voor bezinning. Bezinning op vragen die het leven stelt.
In het seizoen 2014-2015 wordt als ingang hiertoe nagedacht over ethiek in de zorgsector, met name over vraagstukken aan het begin en einde van het leven.
 
In het laatste Kerkblad heb je al over het Zincafé kunnen lezen.
 
Op dinsdag 4 november 2014, om 19.30 u is de eerste bijeenkomst die plaatsvindt
in de consistorie.
 
We denken dan met elkaar na over (onvervulde) kinderwens. Vragen die in dit verband gesteld kunnen worden zijn:
  • waarom willen we eigenlijk kinderen - wat willen we eigenlijk als we kinderen willen - wat betekent het eigenlijk om kinderen te hebben?
  • hebben we het leven gekregen - geven we leven, geven we (gekregen) leven door,
  • zijn er voorwaarden voor te formuleren of vervulling van de kinderwens al dan niet bevorderd wordt
  • hebben wij zelf de beschikking over het eigen leven - en over dat van een ander?
Of komt kinderwens ‘alleen maar’ voort uit een instinctieve drang gericht op het ‘in stand houden van de soort’?
 
De bijeenkomsten hebben een zekere opbouw. Hoewel het mogelijk is e´e´n of meer afzonderlijke bijeenkomsten bij te wonen, is het beter met alle bijeenkomsten mee te doen. Dringend wordt geadviseerd zich van te voren op te geven voor het bijwonen van de bijeenkomsten. Als reactie op deze opgave wordt een samenvatting van wat besproken gaat worden opgestuurd, afhankelijk van wat je bij je aanmelding aangeeft te willen: digitaal of op papier. Je kunt je dan voorbereiden op deze bijeenkomst.
 
 
Deze eerste bijeenkomst is ook interessant voor wie vooral de bijeenkomsten
over het einde van het leven wil bijwonen!
 
Meld u/je svp zo spoedig mogelijk aan, uiterlijk 25 oktober,
 
bij Ad Nuijten: adnuijten@me.com, of telefoon (0181) 773144.
 
 
Ook voor nadere informatie kunt u / kun je contact met hem opnemen.
 
Ad Nuijten 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.